Уплатни места

Blok 70

ул.180 Кула 12 Блок 70 бр.1,влез 1,кат ПР бр.7,Тетово

Тетово

Dragon

ул.Јане Сандански бр.56, Тетово

Тетово

Hak

ул.Илинденска бр.1/1, Тетово

Тетово

Textilno

ул.Благоја Тоска бр.1/5, Тетово

Тетово

Misleshevo

ул.Едвард Кардељ бр.1/1, с.Мислешево

Струга

Labunishta

Населено место без уличен систем бр.1, с.Лабуништа

Струга

Struga Centar

ул.Маршал Тито бр.1/5, Струга

Струга

MacMac

ул.Маршал Тито бр.58-2, Тетово

Тетово

Delogozhda

Населено место без уличен систем бр.1,с.Делогожда

Струга

Mema

ул.Илинденска бр.77, Тетово

Тетово