ФУДБАЛ
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО
KT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ДВОЈНА ШАНСА (DS)
DS_1X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ СО ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ ИЛИ НЕРЕШЕНО
DS_12 НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ СО ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ ИЛИ СО ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ
DS_X2 НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО ИЛИ СО ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ
ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol)
Ipol_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ (IIpol)
IIpol_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
IIpol_X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
IIpol_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
ПОЛУВРЕМЕ - КРАЈ (PK)
PK_1-1 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_1-X ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_1-2 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_X-1 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-2 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-1 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-X ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_2-2 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_1X-1X ДОМАЌИНОТ ВОДИ ИЛИ НЕРЕШЕНО НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО НА КРАЈ New
PK_1X-12 ДОМАЌИНОТ ВОДИ ИЛИ НЕРЕШЕНО НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ New
PK_1X-X2 ДОМАЌИНОТ ВОДИ ИЛИ НЕРЕШЕНО НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО НА КРАЈ New
PK_12-1X ДОМАЌИНОТ ВОДИ ИЛИ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО НА КРАЈ New
PK_12-12 ДОМАЌИНОТ ВОДИ ИЛИ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ New
PK_12-X2 ДОМАЌИНОТ ВОДИ ИЛИ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО НА КРАЈ New
PK_X2-1X НЕРЕШЕНО ИЛИ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО НА КРАЈ New
PK_X2-12 НЕРЕШЕНО ИЛИ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ New
PK_X2-X2 НЕРЕШЕНО ИЛИ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НЕРЕШЕНО ИЛИ ГОСТИНИТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ New
"X" NO BET (XNB)
XNB_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ, А ВО СЛУЧАЈ НА НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ СЕ ПРЕСМЕТУВА СО КОЕФИЦИЕНТ 1.00
XNB_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ, А ВО СЛУЧАЈ НА НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ СЕ ПРЕСМЕТУВА СО КОЕФИЦИЕНТ 1.00
ДВОЈНА ПОБЕДА (DP)
DP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ДВЕТЕ ПОЛУВРЕМИЊА
DP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ДВЕТЕ ПОЛУВРЕМИЊА
СУПЕР ПОБЕДА (SP)
SP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ГОСТИНОТ НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
SP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ДОМАЌИНОТ НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HP)
HP_1_(0:1) ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА СО МИНИМУМ 2 ГОЛА РАЗЛИКА НА НАТПРЕВАРОТ
HP_2_(1:0) ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА СО МИНИМУМ 2 ГОЛА РАЗЛИКА НА НАТПРЕВАРОТ
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HH)
HH_1_(0:2) ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА СО МИНИМУМ 3 ГОЛА РАЗЛИКА НА НАТПРЕВАРОТ
HH_2_(2:0) ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА СО МИНИМУМ 3 ГОЛА РАЗЛИКА НА НАТПРЕВАРОТ
ПАЃААТ ПОВЕЌЕ ГОЛОВИ (PG)
PG_I>II ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДАТ ПОСТИГНАТИ ПОВЕЌЕ ГОЛОВИ ОД ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
PG_I=II ВО ПРВО И ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ПОСТИГНАТ ИСТ БРОЈ НА ГОЛОВИ
PG_I<II ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДАТ ПОСТИГНАТИ ПОВЕЌЕ ГОЛОВИ ОД ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
ПРВ ДАВА ГОЛ (PR.G)
PR.G_1 ДОМАЌИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
PR.G_2 ГОСТИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
ВКУПНО ГОЛОВИ (VG)
VG_0-1 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1
VG_0-2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2
VG_0-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3
VG_0-4 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 4
VG_1 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 1 New
VG_1+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1
VG_1-2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 1 ИЛИ 2
VG_1-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 1, 2 ИЛИ 3
VG_1-4 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 1, 2, 3 ИЛИ 4
VG_1-5 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 1, 2, 3, 4 ИЛИ 5
VG_1-6 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 1, 2, 3, 4, 5 ИЛИ 6
VG_2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 2
VG_2+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
VG_2-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3
VG_2-4 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3 ИЛИ 4
VG_2-5 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3, 4 ИЛИ 5
VG_2-6 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3, 4, 5 ИЛИ 6
VG_3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 3
VG_3+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
VG_3-4 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3 ИЛИ 4
VG_3-5 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4 ИЛИ 5
VG_3-6 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4, 5 ИЛИ 6
VG_4 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 4 New
VG_4+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
VG_4-5 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 4 ИЛИ 5
VG_4-6 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 4, 5 ИЛИ 6
VG_5 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 5 New
VG_5+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 5
VG_6+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 6
VG_7+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 7
ВКУПНО ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (VG_I)
VG_I0 НЕМА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I0-1 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1
VG_I0-2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
VG_I1 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 1 New
VG_I1+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1
VG_I1-2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ 1 ИЛИ 2
VG_I1-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ 1, 2 ИЛИ 3 New
VG_I2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 2 New
VG_I2+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
VG_I2-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3
VG_I3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 3 New
VG_I3+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
VG_I4+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
ВКУПНО ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ (VG_II)
VG_II0 НЕМА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_II0-1 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1
VG_II0-2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
VG_II1 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 1 New
VG_II1+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1
VG_II1-2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ 1 ИЛИ 2
VG_II1-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ 1, 2 ИЛИ 3 New
VG_II2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 2 New
VG_II2+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
VG_II2-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3
VG_II3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ТОЧНО 3 New
VG_II3+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
VG_II4+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
КОМБИНАЦИИ - ВКУПНО ГОЛОВИ (VG)
VG_I0-1&II0-1 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1 ВО ПРВО И НАЈМНОГУ 1 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I0-1&II0-2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1 ВО ПРВО И НАЈМНОГУ 2 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I0-1&II0-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1 ВО ПРВО И НАЈМНОГУ 3 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I0-2&II0-1 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 ВО ПРВО И НАЈМНОГУ 1 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I0-2&II0-2 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 ВО ПРВО И НАЈМНОГУ 2 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I0-2&II0-3 ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 ВО ПРВО И НАЈМНОГУ 3 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_I1+&II1+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 1 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I1+&II2+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 2 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I1+&II3+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 3 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I2+&II1+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 1 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I2+&II2+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 2 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I2+&II3+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 3 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_I1+&2+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ И НАЈМАЛКУ 2 НА НАТПРЕВАРОТ
VG_I1+&3+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ И НАЈМАЛКУ 3 НА НАТПРЕВАРОТ
VG_I2+&4+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ И НАЈМАЛКУ 4 НА НАТПРЕВАРОТ
ДВАТА ТИМА ДАВААТ ГОЛ
GG ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
NG БАРЕМ ЕДЕН ОД ТИМОВИТЕ НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
2GG ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
2NG БАРЕМ ЕДЕН ОД ТИМОВИТЕ НЕ ПОСТИГНУВА 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
IGG ДВАТА ТИМА ДАВААТ НАЈМАЛКУ ПО 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
ING БАРЕМ ЕДЕН ОД ТИМОВИТЕ НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
IIGG ДВАТА ТИМА ДАВААТ НАЈМАЛКУ ПО 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
IING БАРЕМ ЕДЕН ОД ТИМОВИТЕ НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
ING&IING БАРЕМ ЕДЕН ОД ТИМОВИТЕ НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ И НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
ING&IIGG БАРЕМ ЕДЕН ОД ТИМОВИТЕ НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ ВО ПРВО ПОЛ. И ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
IGG&IING ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛ. И БАРЕМ ЕДЕН ОД ТИМОВИТЕ НЕ ПОСТИГНУВА ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
IGG&IIGG ДВАТА ТМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО И ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
КОМБИНАЦИИ - ДВАТА ТИМА ДАВААТ ГОЛ
GG&VG_3+ ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
GG&VG_4+ ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
GG&VG_2-3 ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3
GG&VG_D_2+ ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
GG&VG_G_2+ ДВАТА ТИМА ДАВААТ ПО НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
КОМБИНАЦИИ - ДВОЈНА ШАНСА
DS_1X&VG_2+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
DS_1X&VG_2-3 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3 New
DS_1X&VG_3+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
DS_1X&VG_4+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
DS_1X&VG_0-2 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2
DS_1X&VG_0-3 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3
DS_1X&VG_I2+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
DS_1X&VG_I0-1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1 New
DS_1X&GG ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
DS_12&VG_2+ ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
DS_12&VG_2-3 ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3 New
DS_12&VG_3+ ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3 New
DS_12&VG_4+ ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4 New
DS_12&VG_0-2 ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
DS_12&VG_0-3 ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3 New
DS_12&VG_I2+ ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
DS_12&VG_I0-1 ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1 New
DS_12&GG ДОМАЌИНОТ ИЛИ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
DS_X2&VG_2+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
DS_X2&VG_2-3 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3 New
DS_X2&VG_3+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
DS_X2&VG_4+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
DS_X2&VG_0-2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2
DS_X2&VG_0-3 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3
DS_X2&VG_I2+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
DS_X2&VG_I0-1 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 1 New
DS_X2&GG ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ НЕРЕШЕНО И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
КОМБИНАЦИИ - КОНЕЧЕН ТИП
KT_1&VG_0-2 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
KT_1&VG_0-3 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3 New
KT_1&VG_2+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
KT_1&VG_2-3 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3
KT_1&VG_2-4 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3 ИЛИ 4 New
KT_1&VG_2-5 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3, 4 ИЛИ 5 New
KT_1&VG_3+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
KT_1&VG_3-4 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3 ИЛИ 4 New
KT_1&VG_3-5 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4 ИЛИ 5 New
KT_1&VG_3-6 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4, 5 ИЛИ 6 New
KT_1&VG_4+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
KT_1&VG_I1+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 New
KT_1&VG_I2+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
KT_1&VG_II1+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 New
KT_1&VG_II2+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
KT_1&VG_I1+&II1+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 ВО ПРВО ПОЛ. И НАЈМАЛКУ 1 ВО ВТОРО ПОЛ. New
KT_1&GG ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
KT_1&PR.G_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
KT_1&PR.G_2 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА И ГОСТИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
KT_X&VG_2+ НЕРЕШЕНО И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
KT_X&PR.G_1 НЕРЕШЕНО И ДОМАЌИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
KT_X&PR.G_2 НЕРЕШЕНО И ГОСТИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
KT_2&VG_0-2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
KT_2&VG_0-3 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3 New
KT_2&VG_2+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
KT_2&VG_2-3 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3
KT_2&VG_2-4 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3 ИЛИ 4 New
KT_2&VG_2-5 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3, 4 ИЛИ 5 New
KT_2&VG_3+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
KT_2&VG_3-4 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3 ИЛИ 4 New
KT_2&VG_3-5 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4 ИЛИ 5 New
KT_2&VG_3-6 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4, 5 ИЛИ 6 New
KT_2&VG_4+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
KT_2&VG_I1+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 New
KT_2&VG_I2+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
KT_2&VG_II1+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 New
KT_2&VG_II2+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
KT_2&VG_I1+&II1+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 1 ВО ПРВО ПОЛ. И НАЈМАЛКУ 1 ВО ВТОРО ПОЛ. New
KT_2&GG ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
KT_2&PR.G_1 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ДОМАЌИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
KT_2&PR.G_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА И ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
КОМБИНАЦИИ - ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ (PK)
PK_1-1&VG_0-2 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
PK_1-1&VG_0-3 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3 New
PK_1-1&VG_2+ ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
PK_1-1&VG_2-3 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3 New
PK_1-1&VG_2-4 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3 ИЛИ 4 New
PK_1-1&VG_2-5 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3, 4 ИЛИ 5 New
PK_1-1&VG_3+ ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
PK_1-1&VG_3-4 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3 ИЛИ 4 New
PK_1-1&VG_3-5 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4 ИЛИ 5 New
PK_1-1&VG_3-6 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4, 5 ИЛИ 6 New
PK_1-1&VG_4+ ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
PK_1-1&VG_I2+ ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
PK_1-1&VG_II2+ ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PK_1-1&HP_1 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО МИНИМУМ 2 ГОЛА РАЗЛИКА
PK_1-1&GG ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-1&VG_0-2 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
PK_X-1&VG_0-3 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3 New
PK_X-1&VG_2+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PK_X-1&VG_2-3 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3 New
PK_X-1&VG_2-4 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3 ИЛИ 4 New
PK_X-1&VG_2-5 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3, 4 ИЛИ 5 New
PK_X-1&VG_3+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3 New
PK_X-1&VG_3-4 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3 ИЛИ 4 New
PK_X-1&VG_3-5 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4 ИЛИ 5 New
PK_X-1&VG_3-6 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4, 5 ИЛИ 6 New
PK_X-1&VG_4+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4 New
PK_X-1&VG_I2+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PK_X-1&VG_II2+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PK_X-1&HP_1 НЕРЕШЕНО НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО МИНИМУМ 2 ГОЛА РАЗЛИКА New
PK_X-1&GG НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
PK_X-2&VG_0-2 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
PK_X-2&VG_0-3 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3 New
PK_X-2&VG_2+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PK_X-2&VG_2-3 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3 New
PK_X-2&VG_2-4 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3 ИЛИ 4 New
PK_X-2&VG_2-5 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3, 4 ИЛИ 5 New
PK_X-2&VG_3+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3 New
PK_X-2&VG_3-4 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3 ИЛИ 4 New
PK_X-2&VG_3-5 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4 ИЛИ 5 New
PK_X-2&VG_3-6 НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4, 5 ИЛИ 6 New
PK_X-2&VG_4+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4 New
PK_X-2&VG_I2+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PK_X-2&VG_II2+ НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТП. И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PK_X-2&HP_2 НЕРЕШЕНО НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО МИНИМУМ 2 ГОЛА РАЗЛИКА New
PK_X-2&GG НЕРЕШЕНО НА ПОЛ. И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
PK_2-2&VG_0-2 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 2 New
PK_2-2&VG_0-3 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМНОГУ 3 New
PK_2-2&VG_2+ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
PK_2-2&VG_2-3 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2 ИЛИ 3 New
PK_2-2&VG_2-4 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3 ИЛИ 4 New
PK_2-2&VG_2-5 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2, 3, 4 ИЛИ 5 New
PK_2-2&VG_3+ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
PK_2-2&VG_3-4 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3 ИЛИ 4 New
PK_2-2&VG_3-5 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4 ИЛИ 5 New
PK_2-2&VG_3-6 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3, 4, 5 ИЛИ 6 New
PK_2-2&VG_4+ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4
PK_2-2&VG_I2+ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2
PK_2-2&VG_II2+ ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛ. И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PK_2-2&HP_2 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО МИНИМУМ 2 ГОЛА РАЗЛИКА
PK_2-2&GG ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
КОМБИНАЦИИ - ПРВ ДАВА ГОЛ
PR.G_1&VG_2+ ДОМАЌИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PR.G_1&VG_3+ ДОМАЌИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3 New
PR.G_1&VG_4+ ДОМАЌИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4 New
PR.G_1&GG ДОМАЌИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
PR.G_1&VG_D_2+ ДОМАЌИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА ДОМАЌИНОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PR.G_2&VG_2+ ГОСТИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
PR.G_2&VG_3+ ГОСТИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3 New
PR.G_2&VG_4+ ГОСТИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 4 New
PR.G_2&GG ГОСТИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И ДВАТА ТИМА ПОСТИГНУВААТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ New
PR.G_2&VG_G_2+ ГОСТИНОТ ПРВ ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА ГОСТИНОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 New
ШАНСА
Ipol_1vKT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ИЛИ НА НАТПРЕВАРОТ
Ipol_XvKT_X НЕРЕШЕНО ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ИЛИ НЕРЕШЕНО НА НАТПРЕВАРОТ
Ipol_2vKT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ИЛИ НА НАТПРЕВАРОТ
KT_1vVG_3+ ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
KT_XvVG_3+ НЕРЕШЕНО ИЛИ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3 New
KT_2vVG_3+ ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ИЛИ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3
VG_I2+vII2+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 ВО ПРВО ИЛИ НАЈМАЛКУ 2 ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_I2+v4+ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 2 ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ИЛИ НАЈМАЛКУ 4 НА НАТПРЕВАРОТ
GGvVG_3+ ДВАТА ТИМА ЌЕ ПОСТИГНАТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ НА НАТП. ИЛИ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НАЈМАЛКУ 3 New
IGGvIIGG ДВАТА ТИМА ЌЕ ПОСТИГНАТ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ ВО ПРВО ИЛИ БАРЕМ ПО ЕДЕН ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
ВКУПНО ГОЛОВИ ДОМАЌИН (VG_D)
VG_D_0 ДОМАЌИНОТ НЕМА ДА ПОСТИГНЕ ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
VG_D_0-1 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
VG_D_0-2 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
VG_D_0-3 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 3 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
VG_D_1+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
VG_D_1-2 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА 1 ИЛИ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
VG_D_1-3 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА 1, 2 ИЛИ 3 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
VG_D_2+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
VG_D_2-3 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА 2 ИЛИ 3 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
VG_D_3+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 3 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
VG_D_4+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 4 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
ВКУПНО ГОЛОВИ ДОМАЌИН - ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (VG_D_I)
VG_D_I0 ДОМАЌИНОТ НЕМА ДА ПОСТИГНЕ ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I0-1 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_D_I1 ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ТОЧНО 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I1+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I1-2 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА 1 ИЛИ 2 ГОЛА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_D_I2+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I3+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 3 ГОЛА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ New
ВКУПНО ГОЛОВИ ДОМАЌИН - ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ (VG_D_II)
VG_D_II0 ДОМАЌИНОТ НЕМА ДА ПОСТИГНЕ ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_II0-1 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_D_II1 ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ТОЧНО 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_II1+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_II1-2 ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА 1 ИЛИ 2 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_D_II2+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_II3+ ДОМАЌИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 3 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
КОМБИНАЦИИ - ВКУПНО ГОЛОВИ ДОМАЌИН (VG_D)
VG_D_I0-1&II0-1 ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМНОГУ 1 ГОЛ ВО ПРВО И НАЈМНОГУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I1+&II1+ ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I1+&II2+ ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I2+&II1+ ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I2+&II2+ ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_D_I1+&2+ ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ И НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
ВКУПНО ГОЛОВИ ГОСТИН (VG_G)
VG_G_0 ГОСТИНОТ НЕМА ДА ПОСТИГНЕ ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
VG_G_0-1 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
VG_G_0-2 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
VG_G_0-3 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 3 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
VG_G_1+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
VG_G_1-2 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА 1 ИЛИ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
VG_G_1-3 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА 1, 2 ИЛИ 3 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
VG_G_2+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
VG_G_2-3 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА 2 ИЛИ 3 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
VG_G_3+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 3 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
VG_G_4+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 4 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ New
ВКУПНО ГОЛОВИ ГОСТИН - ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (VG_G_I)
VG_G_I0 ГОСТИНОТ НЕМА ДА ПОСТИГНЕ ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I0-1 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_G_I1 ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ТОЧНО 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I1+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I1-2 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА 1 ИЛИ 2 ГОЛА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_G_I2+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I3+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 3 ГОЛА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ New
ВКУПНО ГОЛОВИ ГОСТИН - ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ (VG_G_II)
VG_G_II0 ГОСТИНОТ НЕМА ДА ПОСТИГНЕ ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_II0-1 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМНОГУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_G_II1 ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ТОЧНО 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_II1+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_II1-2 ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА 1 ИЛИ 2 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
VG_G_II2+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_II3+ ГОСТИНОТ ПОСТИГНУВА НАЈМАЛКУ 3 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ New
КОМБИНАЦИИ - ВКУПНО ГОЛОВИ ГОСТИН (VG_G)
VG_G_I0-1&II0-1 ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМНОГУ 1 ГОЛ ВО ПРВО И НАЈМНОГУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I1+&II1+ ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I1+&II2+ ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I2+&II1+ ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I2+&II2+ ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ПРВО И НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА ВО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ
VG_G_I1+&2+ ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ НАЈМАЛКУ 1 ГОЛ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ И НАЈМАЛКУ 2 ГОЛА НА НАТПРЕВАРОТ
ТИП ДО 30 МИНУТА ОД НАТПРЕВАРОТ
1(30m) ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВИТЕ 30 МИНУТИ ОД НАТПРЕВАРОТ
X(30m) НЕРЕШЕНО ВО ПРВИТЕ 30 МИНУТИ ОД НАТПРЕВАРОТ
2(30m) ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВИТЕ 30 МИНУТИ ОД НАТПРЕВАРОТ
ПОСЛЕДЕН ДАВА ГОЛ (PO.G)
PO.G_1 ДОМАЌИНОТ ПОСЛЕДЕН ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
PO.G_2 ГОСТИНОТ ПОСЛЕДЕН ПОСТИГНУВА ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
ПАРЕН/НЕПАРЕН БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ
XX ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПАРЕН
XY ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НЕПАРЕН
ВРЕМЕ НА ПРВ ГОЛ НА НАТПРЕВАРОТ
PR.G_0-29 ПРВИОТ ГОЛ ЌЕ БИДЕ ПОСТИГНАТ ДО 29 МИНУТА ОД НАТПРЕВАРОТ
PR.G_30-90 ПРВИОТ ГОЛ ЌЕ БИДЕ ПОСТИГНАТ ОД 30 ДО 90 МИНУТА ОД НАТПРЕВАРОТ
 
ХОКЕЈ
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО
KT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ДВОЈНА ШАНСА (DS)
DS_1X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ СО ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ ИЛИ НЕРЕШЕНО
DS_12 НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ СО ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ ИЛИ СО ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ
DS_X2 НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО ИЛИ СО ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ
ПРВА ТРЕТИНА (Iper)
Iper_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВАТА ТРЕТИНА ОД НАТПРЕВАРОТ
Iper_X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВАТА ТРЕТИНА ОД НАТПРЕВАРОТ
Iper_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ВО ПРВАТА ТРЕТИНА ОД НАТПРЕВАРОТ
ПРВА ТРЕТИНА - КРАЈ (PK)
PK_1-1 ДОМАЌИНОТ ВОДИ ВО ПРВА ТРЕТИНА И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_1-X ДОМАЌИНОТ ВОДИ ВО ПРВА ТРЕТИНА И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_1-2 ДОМАЌИНОТ ВОДИ ВО ПРВА ТРЕТИНА И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_X-1 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВА ТРЕТИНА И ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВА ТРЕТИНА И НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-2 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВА ТРЕТИНА И ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-1 ГОСТИНОТ ВОДИ ВО ПРВА ТРЕТИНАД И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-X ГОСТИНОТ ВОДИ ВО ПРВА ТРЕТИНА И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_2-2 ГОСТИНОТ ВОДИ ВО ПРВА ТРЕТИНА И ГОСТНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
ПОБЕДНИК (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПЕНАЛИ И ПРОДОЛЖЕТОЦИ)
W_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
W_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ВКУПНО ГОЛОВИ (VG)
VG- БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
VG+ БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ПАРЕН/НЕПАРЕН БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ
XX ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПАРЕН
XY ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НЕПАРЕН
 
КОШАРКА
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО
KT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol)
Ipol_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
ПОЛУВРЕМЕ - КРАЈ (PK)
PK_1-1 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_1-X ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_1-2 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_X-1 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-2 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-1 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-X ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_2-2 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
ПОБЕДНИК (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПРОДОЛЖЕТОЦИ)
W_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
W_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ВКУПНО КОШЕВИ (VK)
VK- БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
VK+ БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ВКУПНО КОШЕВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol_VK)
Ipol_VK- БРОЈОТ НА КОШЕВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
Ipol_VK+ БРОЈОТ НА КОШЕВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ВКУПНО КОШЕВИ ДОМАЌИН (D_VK)
D_VK- ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОМАЛКУ КОШЕВИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
D_VK+ ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОВЕЌЕ КОШЕВИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ВКУПНО КОШЕВИ ГОСТИН (G_VK)
G_VK- ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОМАЛКУ КОШЕВИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
G_VK+ ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОВЕЌЕ КОШЕВИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HP)
HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП КОШЕВИ
HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП КОШЕВИ
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol_HP)
Ipol_HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП КОШЕВИ
Ipol_HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП КОШЕВИ
ПАРЕН/НЕПАРЕН БРОЈ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ
XX ВКУПНИОТ БРОЈ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПАРЕН
XY ВКУПНИОТ БРОЈ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НЕПАРЕН
КОМБИНАЦИИ СО КОНЕЧЕН ТИП
KT_1&VK- ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_1&VK+ ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_2&VK- ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_2&VK+ ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
КОМБИНАЦИИ СО ХЕНДИКЕП ПОБЕДА
HP_1&VK- ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
HP_1&VK+ ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
HP_2&VK- ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
HP_2&VK+ ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
 
ТЕНИС
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_2 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ВКУПНО ГЕМОВИ (VG)
VG- БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
VG+ БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ПРВ СЕТ (Iset)
Iset_1 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА ВО ПРВ СЕТ
Iset_2 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА ВО ПРВ СЕТ
ПРВ СЕТ - КРАЈ (PSK)
PSK_1-1 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ВОДИ ВО ПРВИОТ СЕТ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PSK_1-2 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ВОДИ ВО ПРВИОТ СЕТ И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PSK_2-1 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ВОДИ ВО ПРВИОТ СЕТ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
PSK_2-2 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ВОДИ ВО ПРВИОТ СЕТ И ГОСТНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
БРОЈ НА СЕТОВИ
2_seta ВКУПНИОТ БРОЈ НА СЕТОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 2
3_seta ВКУПНИОТ БРОЈ НА СЕТОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3
4_seta ВКУПНИОТ БРОЈ НА СЕТОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 4
5_seta ВКУПНИОТ БРОЈ НА СЕТОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 5
ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ (TR)
TR_2:0 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 2:0 ВО СЕТОВИ
TR_2:1 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 2:1 ВО СЕТОВИ
TR_0:2 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 0:2 ВО СЕТОВИ
TR_1:2 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 1:2 ВО СЕТОВИ
TR_3:0 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 3:0 ВО СЕТОВИ
TR_3:1 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 3:1 ВО СЕТОВИ
TR_3:2 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 3:2 ВО СЕТОВИ
TR_0:3 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 0:3 ВО СЕТОВИ
TR_1:3 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 1:3 ВО СЕТОВИ
TR_2:3 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 2:3 ВО СЕТОВИ
КОМБИНАЦИИ СО КОНЕЧЕН ТИП
KT_1&VG- ПОБЕДА НА ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ И БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_1&VG+ ПОБЕДА НА ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ И БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_2&VG- ПОБЕДА НА ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ И БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_2&VG+ ПОБЕДА НА ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ И БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
 
ОДБОЈКА
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ВКУПНО ПОЕНИ (VP)
VP- БРОЈОТ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
VP+ БРОЈОТ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ПРВ СЕТ (Iset)
Iset_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВ СЕТ
Iset_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВ СЕТ
БРОЈ НА СЕТОВИ
3_seta ВКУПНИОТ БРОЈ НА СЕТОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 3
4_seta ВКУПНИОТ БРОЈ НА СЕТОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 4
5_seta ВКУПНИОТ БРОЈ НА СЕТОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ 5
ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ (TR)
TR_3:0 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 3:0 ВО СЕТОВИ
TR_3:1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 3:1 ВО СЕТОВИ
TR_3:2 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 3:2 ВО СЕТОВИ
TR_0:3 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 0:3 ВО СЕТОВИ
TR_1:3 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 1:3 ВО СЕТОВИ
TR_2:3 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА СО ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ОД 2:3 ВО СЕТОВИ
КОМБИНАЦИИ СО КОНЕЧЕН ТИП
KT_1&VG- ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_1&VG+ ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_2&VG- ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_2&VG+ ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГЕМОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
 
РАКОМЕТ
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО
KT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol)
Ipol_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
ПОЛУВРЕМЕ - КРАЈ (PK)
PK_1-1 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_1-X ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_1-2 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_X-1 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-2 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-1 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-X ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_2-2 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
ВКУПНО ГОЛОВИ (VG)
VG- БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
VG+ БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ВКУПНО ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol_VG)
Ipol_VG- БРОЈОТ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
Ipol_VG+ БРОЈОТ НА ГОЛОВИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ВКУПНО ГОЛОВИ ДОМАЌИН (D_VG)
D_VG- ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОМАЛКУ ГОЛОВИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
D_VG+ ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОВЕЌЕ ГОЛОВИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ВКУПНО ГОЛОВИ ГОСТИН (G_VG)
G_VG- ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОМАЛКУ ГОЛОВИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
G_VG+ ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОВЕЌЕ ГОЛОВИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HP)
HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ГОЛОВИ
HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ГОЛОВИ
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol_HP)
Ipol_HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ГОЛОВИ
Ipol_HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ГОЛОВИ
ПАРЕН/НЕПАРЕН БРОЈ НА КОШЕВИ НА НАТПРЕВАРОТ
XX ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПАРЕН
XY ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НЕПАРЕН
КОМБИНАЦИИ СО КОНЕЧЕН ТИП
KT_1&VG- ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_1&VG+ ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_2&VG- ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
KT_2&VG+ ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
КОМБИНАЦИИ СО ХЕНДИКЕП ПОБЕДА
HP_1&VG- ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
HP_1&VG+ ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
HP_2&VG- ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
HP_2&VG+ ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
 
ВАТЕРПОЛО
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО
KT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol)
Ipol_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
ВКУПНО ГОЛОВИ (VG)
VG- БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
VG+ БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HP)
HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ГОЛОВИ
HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ГОЛОВИ
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol_HP)
Ipol_HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ГОЛОВИ
Ipol_HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ГОЛОВИ
ПАРЕН/НЕПАРЕН БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ
XX ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПАРЕН
XY ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НЕПАРЕН
 
БЕЈЗБОЛ
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ПРВ ИННИНГ (Iin)
Iin_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВИОТ ИННИНГ
Iin_X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВИОТ ИННИНГ
Iin_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВИОТ ИННИНГ
ВКУПНО ПОЕНИ (VP)
VP- БРОЈОТ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
VP+ БРОЈОТ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HP)
HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ПОЕНИ
HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ПОЕНИ
ПАРЕН/НЕПАРЕН БРОЈ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ
XX ВКУПНИОТ БРОЈ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПАРЕН
XY ВКУПНИОТ БРОЈ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НЕПАРЕН
 
АМЕРИКАНСКИ ФУДБАЛ
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО
KT_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol)
Ipol_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
Ipol_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ
ПОЛУВРЕМЕ - КРАЈ (PK)
PK_1-1 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_1-X ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_1-2 ДОМАЌИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
PK_X-1 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-X НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И НА НАТПРЕВАРОТ
PK_X-2 НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУВРЕМЕ И ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-1 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
PK_2-X ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗАВРШУВА НЕРЕШЕНО
PK_2-2 ГОСТИНОТ ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕ И ГОСТНОТ ПОБЕДУВА НА КРАЈ
ВКУПНО ПОЕНИ (VP)
VP- БРОЈОТ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
VP+ БРОЈОТ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА
ВКУПНО ПОЕНИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol_VP)
Ipol_VP- БРОЈОТ НА ПОЕНИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
Ipol_VP+ БРОЈОТ НА ПОЕНИ ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
ВКУПНО ПОЕНИ ДОМАЌИН (D_VP)
D_VP- ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОМАЛКУ ПОЕНИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
D_VP+ ДОМАЌИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОВЕЌЕ ПОЕНИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
ВКУПНО ПОЕНИ ГОСТИН (G_VP)
G_VP- ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОМАЛКУ ПОЕНИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
G_VP+ ГОСТИНОТ ЌЕ ПОСТИГНЕ ПОВЕЌЕ ПОЕНИ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HP)
HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ПОЕНИ
HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ПОЕНИ
ХЕНДИКЕП ПОБЕДА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol_HP)
Ipol_HP_1 ДОМАЌИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ПОЕНИ New
Ipol_HP_2 ГОСТИНОТ ПОБЕДУВА ВО ПРВО ПОЛУВРЕМЕ СО ПРЕСМЕТАНИ ХЕНДИКЕП ПОЕНИ New
ПАРЕН/НЕПАРЕН БРОЈ НА ПОЕНИ НА НАТПРЕВАРОТ
XX ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПАРЕН
XY ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ НЕПАРЕН
КОМБИНАЦИИ СО КОНЕЧЕН ТИП
KT_1&VG- ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
KT_1&VG+ ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
KT_2&VG- ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
KT_2&VG+ ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
КОМБИНАЦИИ СО ХЕНДИКЕП ПОБЕДА
HP_1&VG- ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
HP_1&VG+ ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ДОМАЌИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
HP_2&VG- ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОМАЛ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
HP_2&VG+ ХЕНДИКЕП ПОБЕДА НА ГОСТИНОТ И БРОЈОТ НА ГОЛОВИ НА НАТПРЕВАРОТ ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ ОД НАВЕДЕНАТА ГРАНИЦА New
 
СНУКЕР
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_2 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
 
ПИКАДО
ИГРА ОПИС
КОНЕЧЕН ТИП НА НАТПРЕВАРОТ (КТ)
KT_1 ПРВОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ
KT_X НАТПРЕВАРОТ ЌЕ ЗАВРШИ НЕРЕШЕНО
KT_2 ВТОРОНАВЕДЕНИОТ НАТПРЕВАРУВАЧ ПОБЕДУВА НА НАТПРЕВАРОТ